Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας FV

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ FV

  – Ιπποδύναμη 30 – 40 HP
  – Για αμπελώνες και οπωρώνες.

  Καταστροφέας FV
  1,35 m
  1,50 m
  1,75 m
  Καταστροφέας FV
  1,35 m
  1,50 m
  1,75 m

  Σχετικά προϊόντα