Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας GIRAFFONA

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ GIRAFFONA

  – Ιπποδύναμη 120 – 180 HP
  – Πλευρικός
  – Για αυλάκια και παρυφές δρόμων

  Καταστροφέας GIRAFFONA
  2,10 m
  2,30 m
  2,60 m
  Καταστροφέας GIRAFFONA
  2,10 m
  2,30 m
  2,60 m

  Σχετικά προϊόντα