Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας PEGASUS

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ PEGASUS

– Ιπποδύναμη 55 – 110 HP
– Πλευρικός
– Για αυλάκια και παρυφές δρόμων

Καταστροφέας PEGASUS
1,75 m
2,00 m
2,25 m
2,50 m
Καταστροφέας PEGASUS
1,75 m
2,00 m
2,25 m
2,50 m

Σχετικά προϊόντα