Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας SCORPIO/S

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ SCORPIO/S

– Ιπποδύναμη 60 – 120 HP
– Με πλευρική μετατόπιση

Καταστροφέας SCORPIO/S
2,00 m
2,25 m
2,50 m
2,85 m
Καταστροφέας SCORPIO/S
2,00 m
2,25 m
2,50 m
2,85 m

Σχετικά προϊόντα