Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας TIGRE

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ TIGRE

  – Ιπποδύναμη 55 – 100 HP
  – Με πλευρική μετατόπιση

  Καταστροφέας TIGRE
  2,10 m
  2,30 m
  2,50 m
  2,80 m
  3,00 m
  Καταστροφέας TIGRE
  2,10 m
  2,30 m
  2,50 m
  2,80 m
  3,00 m

  Σχετικά προϊόντα