Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας TORNADO

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ TORNADO

  – Ιπποδύναμη 60 – 140 HP
  – Με πλευρική μετατόπιση

  Καταστροφέας TORNADO
  2,30 m
  2,50 m
  2,80 m
  3,10 m
  Καταστροφέας TORNADO
  2,30 m
  2,50 m
  2,80 m
  3,10 m

  Σχετικά προϊόντα