Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας VEGA/S

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ VEGA/S

– Ιπποδύναμη 40 – 70 HP
– Με πλευρική μετατόπιση

Καταστροφέας VEGA/S
1,25 m
1,50 m
1,75 m
2,00 m
Καταστροφέας VEGA/S
1,25 m
1,50 m
1,75 m
2,00 m

Σχετικά προϊόντα