Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας VEGA/SR

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ VEGA/SR

– Ιπποδύναμη 40 – 70 HP
– Με πλευρική μετατόπιση
– Διπλής ζεύξης

Καταστροφέας VEGA/SR
1,50 m
1,75 m
2,00 m
Καταστροφέας VEGA/SR
1,50 m
1,75 m
2,00 m

Σχετικά προϊόντα