Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας VIRGO

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ VIRGO

– Ιπποδύναμη 40 – 70 HP
– Πλευρικός
– Για αυλάκια και παρυφές δρόμων

Καταστροφέας VIRGO
1,50 m
1,65 m
1,80 m
Καταστροφέας VIRGO
1,50 m
1,65 m
1,80 m

Σχετικά προϊόντα