Επιλογή Σελίδας

Πλευρικό χορτοκοπτικό σύστημα μισινέζας FI70TL – FI90TL 250 αυτόνομο

  ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ FI70TL – FI90TL 250 ΑΥΤΟΝΟΜΟ

  – Πλαίσιο σύζευξης τριών σημείων
  – Πλευρική έλξη
  – Με επέκταση και υδραυλική ανύψωση
  – Κεφαλή και ρυθμιστή ροής με ανεξάρτητο σύστημα
  – 250 Kg

  Πλευρικό χορτοκοπτικό σύστημα μισινέζας FI70TL – FI90TL 250 αυτόνομο
  0,70 m
  0,90 m
  Πλευρικό χορτοκοπτικό σύστημα μισινέζας FI70TL - FI90TL 250 αυτόνομο
  0,70 m
  0,90 m

  Σχετικά προϊόντα