Επιλογή Σελίδας

Πλευρικό υδραυλικό σύστημα περισυλλογής κλαδιών

    ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

    – Με μεταβλητή ταχύτητα περιστροφής
    – Περισυλλέγει κλαδιά και χόρτα

    Πλευρικό υδραυλικό σύστημα περισυλλογής κλαδιών
    Πλευρικό υδραυλικό σύστημα περισυλλογής κλαδιών

    Σχετικά προϊόντα