Επιλογή Σελίδας

Στελεχοκόπτης απλός

ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ

– Κατάλληλος για κλαδιά (μέχρι 30 mm διάμετρο), χόρτα, βαμβάκια, καλαμπόκια
– Υδραυλική μετατόπιση
– Ρύθμιση ύψους κοπής χόρτου από 1 έως 10 cm
– Μετάδοση κίνησης με κιβώτιο COMER βαρέου τύπου
– Σπάστο μαχαίρι
– 2 ιμάντες 22 mm με αυτόματη ρέγουλα

Στελεχοκόπτης απλός
1,60 m
1,80 m
2,00 m
2,20 m
Στελεχοκόπτης απλός
1,60 m
1,80 m
2,00 m
2,20 m

Σχετικά προϊόντα