Επιλογή Σελίδας

Σβολοκόπτης GO

ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΗΣ – ΣΒΟΛΟΤΡΙΦΤΗΣ GO

– Ιπποδύναμη 40 – 80 HP
– Τοποθετείται και ανέμη
– Τοποθετείται κύλινδρος οδοντωτός

Σβολοκόπτης GO
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,25 m
2,50 m
3,00 m
Σβολοκόπτης GO
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,25 m
2,50 m
3,00 m

Σχετικά προϊόντα