Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας GIRAFFINA

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ GIRAFFINA

– Ιπποδύναμη 15 – 36 HP
– Πλευρικός
– Για αυλάκια και παρυφές δρόμων

Καταστροφέας GIRAFFINA
1,20 m
1,40 m
1,60 m
Καταστροφέας VIRGO
1,20 m
1,40 m
1,60 m

Σχετικά προϊόντα