Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας GIRAFFETTA

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ GIRAFFETTA

  – Ιπποδύναμη 25 – 45 HP
  – Πλευρικός
  – Για αυλάκια και παρυφές δρόμων

  Καταστροφέας GIRAFFETTA
  1,20 m
  1,40 m
  1,60 m
  1,80 m
  Καταστροφέας GIRAFFETTA
  1,20 m
  1,40 m
  1,60 m
  1,80 m

  Σχετικά προϊόντα