Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας GIRAFFINA

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ GIRAFFINA

  – Ιπποδύναμη 15 – 36 HP
  – Πλευρικός
  – Για αυλάκια και παρυφές δρόμων

  Καταστροφέας GIRAFFINA
  1,20 m
  1,40 m
  1,60 m
  Καταστροφέας VIRGO
  1,20 m
  1,40 m
  1,60 m

  Σχετικά προϊόντα